Budgetcredit - FAQ. Fragen zum Privatkredit.
Sie befinden sich im Produkt: Budgetcredit
Mit einem Bankkredit können Sie finanzielle Engpässe überbrücken, spontan verreisen oder ungeplante Anschaffungen oder Ausgaben tätigen.

Pyetje të zakonshme

 • Çka është nje kredi private?

  Si kredi private llogaritet një kredi, ku kredimarrësi nuk është afarist por është person privat.  Një kredi private duhet të paguhet brenda 6-120 muajve.

 • Cilat kritere duhet të përmbushen për të aplikuar për një kredi personale?
  • Mosha (minimum 18 vjeç)
  • Banues në Zvicër
  • Shtetësi zvicerane ose për te huajt leje qëndrim B/C/G
  • Të ardhura mujore të regullta 
  • Reputacion i mirë              
 • Sa është shuma maksimale për të cilën mund të aplikoj?

  Shuma për të cilën ju mund të aplioni varet nga situata juaj financiare dhe mundësia juaj për ta shlyer atë.

 • A mund të zëvendësoj një kredi ekzistuese nga budgetcredit?

  Po, ju duhet vetëm të telefononi bankën e mëparshme,  për pjesën tjetër kujdesemi ne.

 • Unë jam pensionist, a mund të aplikoj tek ju për kredi?

  Po, në qoftë se ju nuk merrni përfitime suplementare (shtesë, plotësusese)

 • Unë jam i vetëpunësuar, a mund të aplikoj tek ju për kredi?

  Po, stafi ynë konsulent do tju ndihmojë me kënaqësi.

 • Unë jam në studime, megjithëkëtë a mund te aplikoj për një kredi?

  Po, në qoftë se ju bëni edhe një punë shtesë fitimprurëse

 • A mund të zbres shpenzimet e interesit nga tatimet?

  Po, pagesa e interesit mund të zbritet nga tatimet.

 • A mundem kredinë time ekzistuese ta kombinoj me një tjetër kredi?

  Po, parimisht një kredi mund të bashkohet me kredinë ekzistuese

 • çfarë ndodh në qoftë se unë nuk i paguaj në rregull ratat e kredisë?

  Në qoftë se ju jeni vonuar me pagesën e ratave të kredisë, na kontaktoni, stafi ynë konsulent do tju ndihmojë më kënaqësi.

 • Sa zgjat përpunimi i kërkesës për kredi?

  Kërkesa juaj për kredi do të përpunohet brenda 24 orëve.

 • Si mund te rris shanset e mia për të marrë një vendim pozitiv për kredi.

  Nëse i jam përgjigjur saktë të gjitha pyetjeve. I lutemi aplikusit për kredi i cili është i martuar ose në bashkëjetesë,te aplikonjne bashkë me partnerin/bashkëjetuesin (bashkëaplikues). Ekipi yne i konsultit do tju asistojë më kënaqësi.

 • Lista e kontrollit - Kemi nevojë për këto dokumenta

  Për përpunimin e shpejtë të kërkesës suaj për kredi, ne kemi nevojë për dokumnetacionin tuaj. Lista e mëposhtme jep një përmbledhje të dokumentave të nevojshme, varësisht nga rrethanat tuaja të jetesës.

 • Jeni i pa martuar dhe dëshironi një kredi?
  • Kopje të vlefshme të kartës suaj të identitetit ose pasaportës         
  •  Kopje të tri fletërrogave të fundit përfshirë bonusin ose rrogën e 13-të        
 • Jeni i martuar, keni fëmijë dhe dëshironi një kredi?
  • Kopje të vlefshme të kartës suaj të identitetit ose pasaportës
  • Kopje të tri fletërrogave të fundit, përfshirë bonusin ose rrogën e 13-të
  • Kopje të tri fletërrogave të fundit të partnerit/es tuaj 
  • Në rast se pranoni fletërroga nga të ardhurat shtesë
 • Jeni divorzuar dhe dëshironi një kredi?
  • Kopje të vlefshme të kartës suaj të idnetitetit ose pasaportës 
  • Kopje të tri fletërrogave të fundit, përfshirë bonusin ose rrogën e 13-të  
  • Në rast se keni obligime përkujdesjeje ju lutemi specifikojini saktësisht   
 • Jeni i vetëpunësuar dhe dëshironi nje kredi?
  • Kopje të vlefshme të kartës suaj të identitetit ose pasaportës 
  • Kopje të faturës tatimore - ku shihen të ardhurat tuaja definitive   
  • Në rast se pranoni fletërroga nga të ardhurat shtesë   
  •  Kopje të tri fletërrogave të fundit të partnerit / es suaj  
 • Ju merrni pension apo të ardhura nga pensioni invalidor dhe dëshironi një kredi?
  • Kopje të vlefshme të kartës suaj të identitetit ose pasaportes                                      
  • Vërtetim nga fondi për pensionist apo pensionist invalidor                                                  
  • Kopje të tri fletëve te fundit të llogarisë suaj bankare ku shinen të ardhurat nga fondi për pensionist apo pensionist invalidor                                                                            
  • Kopje të tri fletërrogave të fundit të partnerit / es suaj