Budgetcredit - Informations utiles sur le crédit
Sie befinden sich im Produkt: Budgetcredit
Mit einem Bankkredit können Sie finanzielle Engpässe überbrücken, spontan verreisen oder ungeplante Anschaffungen oder Ausgaben tätigen.

Çfarë duhet të dini para se të aplikoni për kredi

 

  • Mosha juaj duhet të jetë ndërmjet 18-69 vjeç

  • Të ardhurat mujore Neto: minimum 2500 CHF nga punësimi juaj afatgjatë, i përkohshëm, vetëpunësimi  apo pensioni invalidor dhe pensioni i moshës (pa përfitime shtesë)

  • Duhet të posedoni njërën nga këto lejeqëndrimi: CH/C/B/L/G

  • Të huajt që posedojnë Lejen e Qëndrimit B duhet që të jenë së paku 6 muaj me qëndrim në Zvicër

  • Nuk duhet të keni borxhe ndaj shtetit, çertifikatë të humbjes, faliment etj.

I plotësoni këto kërkesa? Atëherë aplikoni menjëherë për kredi

 

 

 

Apliko tani!