Budgetcredit - Crédit - Vos avantages
Sie befinden sich im Produkt: Budgetcredit
Mit einem Bankkredit können Sie finanzielle Engpässe überbrücken, spontan verreisen oder ungeplante Anschaffungen oder Ausgaben tätigen.

Përfitimet tuaja nga kredia

 • Brenda 2 orëve ju do të merrni një përgjigje në lidhje me kërkesën tuaj për kredi
 • budgetcredit.ch e njeh më së miri tregun aktual të kredive në Zvicër dhe juve do t`ua ofrojë ofertën më të mirë të mundshme
 • Oferta dhe konsulenca janë falas
 • Ofrojmë kushte të favorshme për të arritur shpejtë dhe lehtë deri te kredia juaj
 • Sigurimi i kësteve mujore në rast të vdekjes
 • Sigurim i kësteve mujore të kredisë në rast të papunësisë
 • Nëse dëshironi keni mundësi që këstin e kredisë ta shtyni për dy muaj (pa shpenzime shtesë)
 • Mundësojme kredi në shumën prej 1000 deri 250000 CHF
 • Afati i shlyerjes së kredisë në këste të barabarta mujore prej 6 deri 120 muaj
 • Norma e interesit nga 4.9% deri në 9.95%
 • Pagesa e kredisë bëhet në llogarinë tuaj bankare ose kesh (të holla në dorë) varësisht nga dëshira juaj

 

Këshilla

 • E rëndësishme: Në kërkesën tuaj për kredi paraqisni çdo të ardhur të tatueshme shtesë ose subvencion në lidhje me sigurimin shëndetësor, sepse kjo do të ndihmojë në optimizimin e buxhetit tuaj.
 • Meqënëse çdo kërkesë për kredi regjistrohet, ne ju rekomandojmë që të mos paraqisni shumë kërkesa për kredi në të njëjtën kohë duke evituar kështu refuzimin për shkak të bonitetit.
 • Shpenzimet e interesit ju mund t`i zbrisni nga të ardhurat tuaja të tatueshme

 

Apliko tani!