Kredi
Sie befinden sich im Produkt: Budgetcredit
Mit einem Bankkredit können Sie finanzielle Engpässe überbrücken, spontan verreisen oder ungeplante Anschaffungen oder Ausgaben tätigen.

Këshillat dhe ofertat janë falas dhe pa detyrime


Rata mujore në CHF

5,9%
Shpenzimet vjetore të interesit
13%
Shpenzimet vjetore të interesit
Apliko tani!
Perfitoni nga interesi prej vetem

4.4%

Në rast të kufizimeve apo pengesave financiare, ju vjen në ndihmë një kredi.  Dëshironi të bëni blerje të mëdha apo keni shpenzime të paplanifikuara,  të tilla si riparime në shtëpi apo të makinës, atëherë një kredi është zgjidhja më e mirë duke u bazuar në nevojat tuaja financiare.

Budgetcredit.ch ofron kredi fleksibile dhe individuale. Në faqen tonë të internetit www.budgetcredit.ch ju mund të ju mund të llogarisni ratën  e kredisë në bazë të kohëzgjatjes dhe shumës së dëshiruar të kredisë suaj.

Në ditët e sotme jepet një përzgjedhje e gjërë e kredive, sidomos në internet. Qoftë  kredi për makinë,kredi për ndërtim apo kredi personale- për çdo nevoje  është një zgjidhje e përshtatshme financimi.

Budgetcredit.ch ofron ekskluzivisht  kredi dhe optimon buxhetin tuaj. Në të njëjtën kohë personeli kompetent i Budgetcredit.ch ofron për klientët  konsultim falas për pyetje dhe paqartësi. Informacione të hollësishme mund të gjenden në këtë konsultim.

Kreditë në Zvicër

Budgetcredit.ch është produkt i  Budgetgroup.ch GmbH dhe është një kompani për kredi me seli në Zvicër. Për të marrë një kredi nëpëmjet Budgetcredit.ch  ju si aplikues duhet të keni  qëndrim të përhershëm në Zvicër. Edhe banorët  ndërkufitar kanë të drejtë  të aplikojnë  për një kredi në Zvicër nën kushte të caktuara.

  1. Laufzeit: 6-120 Monate; Max. jährlicher Zinssatz inkl. aller Kreditkosten  4.4% - 9.95%
  2. Berechnungsbeispiel: Kredit über CHF 10'000.–. Ein effektiver Jahreszins zwischen 4.4% und 9.95% ergibt bei einer Laufzeit von 12 Monaten Gesamtzinskosten zwischen CHF 235.16 und CHF 523.40.
  3. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt. (Art. 3 UWG)