Kredi për ndërtim
Sie befinden sich im Produkt: Budgetcredit
Mit einem Bankkredit können Sie finanzielle Engpässe überbrücken, spontan verreisen oder ungeplante Anschaffungen oder Ausgaben tätigen.

Kredi për ndërtim

Për të siguruar ndërtimin e një shtëpie ose për të bërë rinovime në të njëjtën, projektet e planifikuara për financimin e pasurive të patundshme duhet të rregullohen  në mënyrë të paplanifikuar. Një kredi për ndërtim si një kredi private mund tju vijë në ndihmë. Budgetcredit.ch ofron kredi të ndryshme për përdorime të ndryshme, duke përfshirë kredi  për ndërtim  si një zgjidhje adekuate për financimin e pasurive të patundshme.

Avantazhet e një kredie për ndërtim janë të dukshme: ju nuk duhet të ngarkoni hipotekën dhe mund të zvogëloni  investimin tuaj në një kohë më të shkurtër, ndërkohë që shpenzimet procedurale janë shumë të ulta me një kredi për ndërtim.

Dëshironi që të llogaritisni online ratat mujore të kredisë tuaj të planifikuar për ndërtim, këte ua mundëson budgetcredit.ch nëpërmjet kalkuluesit të kredisë, gjithmonë duke u bazuar në shumën e dëshiruar të kredisë për  ndërtim dhe kohëzgjatjes. Për pyetje në lidhje me kredinë për ndërtim, ju mund të kontaktoni falas personelin tonë të cilët do tju ndihmojnë me kënaqësi.

  1. Laufzeit: 6-120 Monate; Max. jährlicher Zinssatz inkl. aller Kreditkosten  4.4% - 9.95%
  2. Berechnungsbeispiel: Kredit über CHF 10'000.–. Ein effektiver Jahreszins zwischen 4.4% und 9.95% ergibt bei einer Laufzeit von 12 Monaten Gesamtzinskosten zwischen CHF 235.16 und CHF 523.40.
  3. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt. (Art. 3 UWG)
Apliko tani!