Kredi të vogla
Sie befinden sich im Produkt: Budgetcredit
Mit einem Bankkredit können Sie finanzielle Engpässe überbrücken, spontan verreisen oder ungeplante Anschaffungen oder Ausgaben tätigen.

Kredi të vogla

Si kredi të vogla llogariten kreditë, të cilat janë të përshtatshme për blerjet më të vogla, si psh. një TV ekran të sheshtë. Parimisht këto paguhen për një kohë të shkurtër dhe ratat  mujore të kredisë lejojnë planifikimin financiar pa hequr dorë nga shpenzime të tjera personale. A jeni i interesuar për një kredi të vogël, psh. si një shtesë financiare për një blerje të madhe, atëherë budgetcredit.ch ju ofron kredi te ndryshme me kushtë të favorshme të cilat u përshtaten nevojave tuaja.

Me kalkuluesin e kredisë ju mund të llogarisni në mënyrë individuale  ratën tuaj mujore duke u  bazuar në shumën e dëshiruar të kredisë dhe kohëzgjatjen. Kontaktoni falas përfaqësuesit tanë të  shërbimit konsultativ për klient në qoftë se keni pyetje të mëtejshme në lidhje me ofertat e kredisë së vogël si dhe çështje të tjera të kreditit.

Kredi të vogla në Zvicër

Nëse dëshironi  të merrni një kredi të vogël në Zvicër, duhet të keni banim të përhershëm në Zvicër ose të jeni banor ndërkufitar, domosdoshmërisht duhet të keni të ardhura të qëndrueshme dhe të jeni  i moshës madhore. Një kredi e vogël është një kredi personale, prandaj  ky lloj i kredisë lejohet vetëm për individë privatë.

Dëshironi të mësoni më shumë për zgjidhjet që ofron kredia e vogël nëpërmjet budgetcredt.ch, atëherë na kontaktoni falas në numrin 0800 55 55 00.

  1. Laufzeit: 6-120 Monate; Max. jährlicher Zinssatz inkl. aller Kreditkosten  4.4% - 9.95%
  2. Berechnungsbeispiel: Kredit über CHF 10'000.–. Ein effektiver Jahreszins zwischen 4.4% und 9.95% ergibt bei einer Laufzeit von 12 Monaten Gesamtzinskosten zwischen CHF 235.16 und CHF 523.40.
  3. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt. (Art. 3 UWG)
Apliko tani!