Kredi online
Sie befinden sich im Produkt: Budgetcredit
Mit einem Bankkredit können Sie finanzielle Engpässe überbrücken, spontan verreisen oder ungeplante Anschaffungen oder Ausgaben tätigen.

Kredi Online

Si në shtëpi ashtu edhe gjatë udhëtimit - në kohen e sotme dixhitale, është dhënë gjithmonë mundësia për  çasje në internet. Për këtë arsye, është përshtatur edhe biznesi i kredisë:  Në ditët e sotme është e mundur pa ndonjë problem, të merret një kredi personale online vetëm me disa klikime në internet, thënë ndryshe kredi online.Ky lloj i kredisë ju thjeshtëson marrjen e një kredie në kushte jashtzakonisht të përshtatshme dhe të lehta  duke ju kursyer  kohë si dhe vizita të lodhshme në banka dhe institute të ndryshme për kredi.

Budgetcredit.ch ofron kredi online,kështu që ju mund të aplikoni për kredi nga shtëpia juaj apo nga kudo tjetër.Ju mund të llogarisni vetë shumë thjesht ratat mujore në Llogaritësin tonë të kredisë. Nëse keni nevojë për ndihmë të mëtejshme, mund të kontaktoni falas konsulentët tanë në numrin 0800 55 55 00

Kredi me normë interesi të ulët

Budgetcredit.ch i ka vënë vetes detyrë që të ofrojë kredi të drejta dhe të favorshme. Kushtet e volitshme, trajtimi i pakomplikuar dhe diskrecioni  absolut janë vetëm disa nga përfitimet e shumta që sjell aplikimi online për kredi në budgetcredit.ch

  1. Laufzeit: 6-120 Monate; Max. jährlicher Zinssatz inkl. aller Kreditkosten  4.4% - 9.95%
  2. Berechnungsbeispiel: Kredit über CHF 10'000.–. Ein effektiver Jahreszins zwischen 4.4% und 9.95% ergibt bei einer Laufzeit von 12 Monaten Gesamtzinskosten zwischen CHF 235.16 und CHF 523.40.
  3. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt. (Art. 3 UWG)
Apliko tani!