Kredi private
Sie befinden sich im Produkt: Budgetcredit
Mit einem Bankkredit können Sie finanzielle Engpässe überbrücken, spontan verreisen oder ungeplante Anschaffungen oder Ausgaben tätigen.

Kredi private

Një kredi për konsum apo kredi private është një opsion fleksibël financimi për nevojat e ndryshme. Fleksibiliteti i kredive private mund të përdoret , për shembull,për të bërë një blerje të shumëpritur, ose për blerjen e një makine.

Nëpërmjet  budgetcredit.ch ju mund të merrni  një kredi personale me kushte të volitshme. Personeli ynë ju mundëson këshillim  falas dhe së bashku me ju optimojmë buxhetin që ju të keni një ofertë të përshtatshme për nevojat tuaja.

Kredi private në Zvicër

Për të marrë një kredi private në Zvicër nëpërmjet budgetcredit.ch, ju si aplikues duhet të jeni i moshës madhore, domosdoshmërisht të keni të ardhura të rregullta dhe një vendbanim të përhershëm në Zvicër ose të jeni banor ndërkufitar. Kredia private mund të përdoret vetëm për qëllime private. Prandaj, një kredi e tillë konsiderohet  private dhe jepet për blerje dhe qëllime private.

Mos ngurroni për të marrë informacion falas nga personeliynë në lidhje me ofertat  e ndryshme të kredisë në Zvicër.

Kredia private

Kredia private është zgjidhja më e mirë që  përfshin në mënyrë të veçantë  një kredi  për ndërtim, kredi të vogël ose kredi të makinave. Informohuni mbi të drejtat tuaja në lidhje me një kredi private duke u konsultuar falas me personelin  tonë nëpërmjet numrit të telefonit 0800 55 55 00.

  1. Laufzeit: 6-120 Monate; Max. jährlicher Zinssatz inkl. aller Kreditkosten  4.4% - 9.95%
  2. Berechnungsbeispiel: Kredit über CHF 10'000.–. Ein effektiver Jahreszins zwischen 4.4% und 9.95% ergibt bei einer Laufzeit von 12 Monaten Gesamtzinskosten zwischen CHF 235.16 und CHF 523.40.
  3. Die Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt. (Art. 3 UWG)
Apliko tani!